ROT- avdrag

Rotavdrag är en skattesubvention som ger en rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per år.

Vid utfört arbete och på skickad faktura har redan ROT-avdrag skett.
Prima Måleri registerar ROT-avdraget och tar får dessa pengar från Skatteverket.

För att ta del av ROT-avdraget finns det viktig information för att ta del. Detta kan ni läsa mer om skatteverkets hemsida för aktuella regler.

I stora drag gäller följade:
Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
Du ska ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.
Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
Ett dödsbo kan få ROT-avdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet.

För att utnyttja ROT-avdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda platser som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Du kan även få ROT-avdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.

Du kan inte få ROT-avdrag för att bygga ett nytt hus eller en friliggande byggnad.
Fullständiga regler för ROT - avdraget hittar Ni på skatteverket.se